نظر یک کارشناس آلمانی:موساد پشت پره استاکس نت

خبری که در پایین آورده شده است اظهار نظر یک متخصص امنیت آلمانی است که گرچه با توجه به فضای رسانه ای غرب گفته شده است اما از نظر تخصصی نظر قابل تاملی است.او در این اظهار نظر منبع آلودگی استاکس نت را سرویس های جاسوسی آمریکا و اسراییل برای توقف برنامه هسته ای ایران می داند.

/ 0 نظر / 11 بازدید